461 SVT Text söndag 05 feb 2023 SVT Text redovisar resultaten från samtliga tre val. Förändring jämfört med 2018 i procentenheter respektive antal mandat inom parentes. Riksdagsvalet redovisas på sid 462-485 och uppdateras när nya sammanräkningar rapporteras till Valmyndigheten. Jämfört med riksdagsvalet 2018 har Stockholms län och Uppsala län tilldelats ett fast mandat vardera. Valkretsarna Västra Götalands län östra och Västerbottens län tappar varsitt. 310 fasta mandat och 39 ut- jämningsmandat finns i riksdagsvalet. Regionindex 486 Kommunindex 510-514