676 SVT Text fredag 21 jun 2024 GE EN GÅVA TILL RADIOHJÄLPEN Radiohjälpens konto 90 1950-6 är all- tid öppet för gåvor. Vill du skänka pengar med ett sms: skriv 100, 300 eller 500 & skicka till 72 999. Skriv bara siffror. Eller skänk med ett vanligt telefon- samtal till 099-90 100 eller 099-90 300. Då dras 100 kr resp. 300 kr direkt från din telefonräkning. Eventuell trafikavgift tillkommer. På svt.se/radiohjalpen kan du även ge en gåva med Visa/Mastercard. R A D I O H J Ä L P E N PLUSGIRO 90 1950-6 Bankgiro 901-9506