107 SVT Text torsdag 11 aug 2022 INRIKES PUBLICERAD 10 AUGUSTI KI: Sverige går in i lågkonjunktur Hushållen kommer att dra ner på sin konsumtion i höst och vinter, vilket gör att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Det enligt Konjunkturinstitutets (KI) senaste prognos, som även ser att framtidsutsikterna blivit dystrare under sommaren. Gasbristen i Europa gör att energi- priserna kan bli rekordhöga under vintern och KI ser att inflationen kommer närma sig 10 proc. Riksbanken väntas fortsätta med räntehöjningar i syfte att stävja inflationen. "Tuffare tider väntar" nästa sida