109 SVT Text fredag 21 jun 2024 INRIKES PUBLICERAD 21 JUNI Två substanser narkotikaklassas Regeringen narkotikaklassar två substanser, rilmazafon och rilmazolam. -Under 2022 och 2023 har fyra dödsfall i Sverige kopplats till intag av rilmazafon. I samtliga fall bedömde Rättsmedicinalverket att rilmazolam hade orsakat eller bidragit till att orsaka dödsfallen, säger social- minster Jakob Forssmed (KD). -Därför är det angeläget att nu klassa substanserna som narkotika, säger han. När rilmazafon hamnar i kroppen omvandlas det till rilmazolam, som har psykoaktiva effekter. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700