112 SVT Text måndag 25 okt 2021 INRIKES PUBLICERAD 24 OKTOBER Politiska klimatförslag svårberäknade Riksdagspartierna kan inte räkna ut hur stora utsläppsminskningar som klimatförslagen i deras budgetar skulle leda till, visar en SVT-enkät. På frågan om vilket budgetförslag som partierna menar minskar klimatutsläpp mest på kort sikt är svarsvariationen stor. V för fram en grön investerings- bank, L nämner investering i ladd- stolpar, medan KD för fram förslaget att köpa och annullera utsläppsrätter. Flera ansedda klimatforskare som tagit del av svaren slås av variationen, men menar att det är helheten som avgör hur effektiv klimatpolitiken är. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700