113 SVT Text söndag 05 feb 2023 INRIKES PUBLICERAD 4 FEBRUARI Depression kopplas till dålig luft Att utsättas för luftföroreningar en längre tid kan öka risken för psykisk ohälsa, enligt en studie som publi- ceras i tidskriften Jama Psychiatry. Forskarna följde nära 400 000 personer i Storbritannien i upp till 12 år och fann en förhöjd risk bland dem som bodde i områden med sämre luft. Den fjärdedel som hade sämst luft löpte 16 procent högre risk att drabbas av depression än den fjärdedel som hade bäst luft, enligt studien. Gruppen med sämst luft löpte också 11 högre risk att få ångest. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700