113 SVT Text måndag 25 okt 2021 INRIKES PUBLICERAD 24 OKTOBER SMHI varnar för blixthalka SMHI har utfärdat en klass 1-varning för plötslig ishalka längs kusten i Norrbotten och Västerbotten. Denna gäller för söndagen och fram till måndag morgon. Flera olyckor på grund av isiga vägar har redan inträffat i de nordliga länen under helgen, och nu varnar alltså SMHI för att det blir värre. Regn har fallit på kalla vägbanor vilket kan orsaka plötslig ishalka. Det finns även risk lokalt för underkylt regn när ett snöfallsområde över norra Norrland efter hand övergår i regn söderifrån. Inrikes 101 Utrikes 104 Väder 400