113 SVT Text tisdag 27 sep 2022 INRIKES PUBLICERAD 26 SEPTEMBER Utredning om utsläpp läggs ned Åklagare har beslutat att lägga ned utredningen om det stora utsläppet av tallolja i Bottenhavet i juni, trots att det är klartlagt vilket fartyg det var som orsakade det. Beslutet grundar sig på att "åtgärder som skulle kunna förändra bevisläget inte kan utföras", eftersom befäl- havaren, som är utomeuropeisk med- borgare, och fartyget har lämnat landet, skriver Kustbevakningen i ett pressmeddelande. Utsläppet, som sträckte sig från Härnösand till Gävle, beskrivs som det största i sitt slag. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700