417 SVT Text tisdag 28 mar 2023 Väderkrönika av Per Stenborg Februari: Milt och ganska blåsigt I februari var vädret i snitt mildare eller mycket mildare än normalt, och det blåste rejält flera gånger. Inte minst i samband med stormen Otto. Sett till referensåren 1991-2020 blev medeltemperaturen 1-3 grader över det normala i södra och mellersta Sverige, och uppåt 6 grader över längre norrut. Såväl torrare som nederbördsrikare än normalt under månaden, där främst delar av Lappland sticker ut med under hälften av normal månadsmängd. Antal soltimmar i landet blev i grova drag normalt för att vara februari. Fortsättning följer automatiskt >>>>>