420 SVT Text söndag 05 feb 2023 S N Ö R A P P O R T E N Väder och snödjupsrapporter Förklaringar...................421f Lappland/Västerbotten..........422f Jämtland/Härjedalen............423f Övriga Norrland................424f Dalarna........................425f Övriga Svealand................426f Götaland.......................427f