704 SVT Text söndag 24 okt 2021 Adress.........711 Ekonomi-info...246 Ekonominotiser 127 Aktieoptioner..243 Aktier.........201- Fjällväder.....415 Fonder.........234 Bostadsräntor..231 Info SVT Text..712 Börsen........ 201- Innehåll.......700 Ekonomi........200 Inrikesnyheter 101- = Inte alltid i sändning Översikt 700 Sida f Forts 705