111 SVT Text måndag 04 mar 2024 INRIKES PUBLICERAD 3 MARS Inget sabotage av Estonias bogramp Det finns inga belägg för att Estonias haveri orsakades av ett sabotage av bogrampen, uppger Haverikommissionen. Bogrampen bärgades ur havet i somras och fördes till Tallinn. Där har den undersökts av Haverikommissionen. -Undersökningen visar att skadorna som finns på rampen stämmer väl överens med den skadebeskrivning och händelse- beskrivning som har redogjorts för, säger Jörgen Zachau, utredningsledare på Haverikommissionen, till SR. 852 personer, varav 501 svenskar, omkom när Estonia förliste 1994. SR = Sveriges Radio